2018YILI YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ
 
 
OCAK
03.01.2018

İlçe İdare Kurulu Toplantısı

SYDV Toplantısı
(VKB md.55)
5263 S.K.nun 19.Maddesi
Haftanın Salı günleri öğleden önce
Haftanın Salıgünleri öğleden sonra
OCAK
 
04.01.2018
İlçe İnsan hakları Kurulu toplantısı
23.11.2003 tarih ve 25298 Sar.G.Yay. İ.H.Kr.Gör.Kur.ve Çal.Es.Hk.Yönet.
 
Her ayın ilk haftasının Çarşamba günü, tatil olması halinde takip eden ilk iş günü toplanır. Saat: 14.30
 
OCAK
16.01.2018
Köy Devir Teftiş programının yapılması ( köye hizmet sunan daire amirlerinin köye ziyaretleri bu programla birleştirile- bilir) 
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 31/Ç Maddesi
Devir teftiş sonucu tanzim olunan rapor il makamına sunulur.
 
 
OCAK
 
 
19.01.2018
Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu toplantısı
3634 Sayılı M.M.Kanunu Hükümleri
Alınan karar il makamına sunulur.
 
OCAK
19.01.2018
İlçe Av Komisyonu Toplantısı
4915 Sayılı Kara Avcılığı K.nun 3.Maddesi gereğince
 
 
 
J.Komutanı, İl Çevre ve Orman Müd.,M.Eğt.Md.,  Gıd.Tar.ve Hay.Md, Doğa Kor.ve M.ParklarŞb.Md., Gön.Kuruluş (Belediye Bşk.) ve 2 avcı üyenin katılımı
OCAK
 
 
23.01.2018
3091 Sayılı Kanunun Hakkında seminer düzenlenmesi 
3091 Sayılı Kanunun Uy.Yön.62.Maddesi
Daire amir ve memurları katılacak.
Kaymakamlık Toplantı salonu Saat : 13.30 Özel İdare Müdürü Veysel KOÇAK tarafından verilecektir.
OCAK
11.01.2018
İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
 
5442 Sayılı İl İdaresi K.nun 40.Mad.
Daire Amirleri katılacak Kaymakamlık Toplantı Salonu
Saat:09.00
OCAK
 
 
 
31.01.2018
Brifing dosyalarının gözden geçirilmesi, değişikliklerin işlenmesi ve Valilik Makamına arzı
İl Planlama ve Koord.Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönetmeliğinin 80.Maddesi
60 Dakikalık brifinge işlenmek üzere
kurumla değişiklikleri bildirir.
OCAK
 
 
31.01.2018
Devlete ait veya Devlet tarafından kullanılan binaların bacalarının (Belediyeye) Temizlettirilmesi ve tutanağının düzenlenmesi
Emirler gereği
Malmüdürlüğü, kurum amirleri, belediye
 
 
 
 
 
       ŞUBAT
22.02.2018
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince hizmet içi eğitim semineri düzenlenmesi
 
4483 S.Kanunun uygulanması
M.Eğt.Şb.Müdürü Serdal BORA tarafından verilecek. Kaymakamlık Toplantı Salonu Saat:13.30 ‘ de
Katılacaklar: Daire Amirleri görevli memurlar
ŞUBAT
28/02/2018
657 S.D.M.K.125.Maddesi gereğince disiplin soruşturması hakkında seminer düzenlenmesi
657 S.D.M.K.gereği
Seminer İlçe M.Eğt.Şube Müdürü Serdal BORA  tarafından verilecektir. Kaymakamlık Toplantı salonu.saat:13.30
Daire amir ve görevli memurları katılacak.
 
MART
02.03.2018
 
 
Kesin Hesap ve Birleşik Köy Bütçesinin Hazırlanması
5272 Sayılı Yasa Hükmü Gereği
Bütçe hazırlanarak İl Makamına sunulur.
 
 
 
 
 
MART
13.03.2018
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu Toplantısı
3046 Sayılı yasa ile Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Yönetmeliğinin 5 inci Maddesi gereği
Garnizon Komutanı, Belediye Bşk.,M.Eğt.Md., İlçe Müftüsü, Doğa ve Çevre Koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek ve koop.bşk., muhtarlar derneği başkanı
 
MART
18.03.2018
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı
İlgili yönetmelik gereğince
Program İlçe Kutlama Komitesince Hazırlanır.
NİSAN
10.04.2018
Emniyet Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü
 
 
 
EGM.
Program İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanır.
NİSAN
17.04.2018
İlçe Hasar Tespit Komisyonu Toplantısı
2090 Sayılı Yasa ile Tabi Afetlerden Zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği
İlçe Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Malmüdürü, Ziraat Bankası Müdürü, Ziraat Odası Başkanı,  ilgili Muhtarlar ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı
NİSAN
23.04.2018
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Tör.Yön.7.maddesi
Program İlçe Kutlama Komitesince hazırlanır.
 
 
NİSAN
27.04.2018
1 Mayıs için hazırlıklı olma ve gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması
Genelgeler Gereği
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma K.lığı gerekli tedbirleri alır.
MAYIS
14.05.2018
Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı
 
 
Birlik Tüzüğü
Karar İl Makamına Sunulur.
MAYIS
19.05.2018
 
 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Tör.Yön.7.maddesi
Program İlçe Kutlama Komitesince hazırlanır.
 
 
HAZİRAN
29.06.2018
Kuduzla Savaş Özel Komisyonu Toplantısı

 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Genelgesi ve Eki Protokolü: 13/03/1979 tarih ve No:38
Toplum Sağlığı Merkezi Sor.Hek.
 
HAZİRAN
29.06.2018
İlçe Tahkim Komisyonu Toplantısı
 
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesi gereği
Malmüdürü, Bakanlık Temsilcisi,  Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birimi temsilcisi, Ziraat Odasının yetkili temsilcisi
 
HAZİRAN
29.06.2018
İlçe İnsan hakları kurulunun aylık toplantı sonuçları hazırlanır.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının 6.3.203 tarih ve B.02.OİHB-568.03/156 sayılı emirleri
Hazırlanan raporlar her ayın son haftası il makamına sunulur.
 
 
 
TEMMUZ
 
 
 
10.07.2018
 
 
Devlete ait ve Devletçe kullanılan binaların elektrik, yangın alarmı, malzeme vb. teknik kontrolü, bacaların temizliği
 
Genelgeler gereği
Malmüdürlüğü
 
 
 
 
TEMMUZ
16-20.07.2018
Brifing dosyasının gözden geçirilmesi, değişikliklerin işlenmesi
İl Planlama Koord.Kr.Gör.ve Çalışma Yönetmeliğinin 80.Maddesi
Kurumla değişiklikleri bildirir.
AĞUSTOS
01.08.2018-31.08.2018
Daire Denetimi (İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Tapu Müdürlüğü,  
5442 Sayılı İl İdaresi K.nun 31/Ç Maddesi
Denetim raporu kurumuna gönderilir.
AĞUSTOS
08.08.2018
İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
 
 
 
5442 Sayılı Kanunun 40.Maddesi
Daire Amirleri katılacak. Öğretmenevi Müdürlüğü Toplantı Salonunda. Saat : 11.00’da.toplantı
 İl Makamına sunulur.
AĞUSTOS
20.08.2018
Derneklerin Denetlenmesi
5253 Sayılı  DerneklerK.nun 19. Maddesi gereğince
Mülki Amirin uygun gördüğü zamanlarda denetlenir.
AGUSTOS
28.08.2018
Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri toplantısı 
06.05.1930 tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1593 Sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince her ay yapılır.
 
 
Belediye Başkanı,Toplum Sağlığı Merkezi, Veteriner Hekim, İlçe Kaymakamınca belirlenecek bir
tabip,ve serbest eczacı
AĞUSTOS
29.08.2018
 
 
 
 

İlçe İnsan hakları kurulunun aylık toplantı sonuçları hazırlanır.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının 6.3.203 tarih ve B.02.OİHB-568.03/156 sayılı emirleri
Hazırlanan raporlar her ayın son haftası il makamına sunulur.
 
AĞUSTOS
30.08.2018

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı Programı

Ulusal ve resmi bayramlar ile ilgili yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliği
Program İlçe  Kutlama Komitesince hazırlanır.
EYLÜL
19-09.2018
Gaziler günü ile ilgili tören
 
İlgili yönetmeliğe göre
 
Program İlçe Kutlama Komitesince hazırlanır.
EYLÜL
28.09.2018

İlçe İnsan hakları kurulunun aylık toplantı sonuçları hazırlanır.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının 6.3.203 tarih ve B.02.OİHB-568.03/156 sayılı emirleri
 
Hazırlanan raporlar her ayın son haftası il makamına sunulur.
EYLÜL
03.09.2018- 28.09.2018
Daire Denetimi ( Malmüdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Posta İşletme Müdürlüğü, Telekom Müdürlüğü)
5442 Sayılı İl İdaresi K.nun 31/Ç Maddesi
Denetim raporu kurumuna gönderilir.
EKİM
02.10.2018
 
 
 
Milli Müdafaa Mükellefiyet Komisyonunca Kaynak Sayım Cetvellerinin Gözden Geçirilmesi ve güncelleştirilmesi.
MYS 82-5 Sayılı Kay.Say.Tüzüğü ve 3634 Sayılı M.M.M.Kanun ve Tüzük Hükümleri
İlçe Afet Acil Bürosunca  karar ve cetveller İl Makamına sunulur.
 
 
EKİM
26.10.2018

İlçe İnsan hakları kurulunun aylık toplantı sonuçları hazırlanır.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının 6.3.203 tarih ve B.02.OİHB-568.03/156 sayılı emirleri
Hazırlanan raporlar her ayın son haftası il makamına sunulur.
EKİM
29.10.2018
Cumhuriyet Bayramı
Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinin 7.Maddesi
 
Program İlçe Kutlama Komitesince hazırlanır.
EKİM
02.10.2018- 31.10.2018
Daire Denetimi ( DDY Gar Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, T.M.O.Şube Müdürlüğü, Çedaş İşletme Şefliği, Halk Kütüphane Memurluğu)
5442 Sayılı İl İdaresi K.nun 31/Ç Maddesi
 
 
 
Denetim raporu kurumuna gönderilir.
KASIM
10.11.2018
Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü (Atatürk Haftası)
Eğitici Çalışma Yön. 65. Maddesi
Koordinatörlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılır.
KASIM
20.11.2018
 
 
 
İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
5442 Sayılı K.nun 40ıncı Maddesi gereği
Alınan kararlar rapor halinde İl Makamına sunulur.
KASIM
24.11.2017
Öğretmenler Günü
Öğretmen Günü Kutlama Programı
Program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanır.
KASIM
01.11.2018- 30.11.2018
Daire Denetimi ( Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü, Pancar Bölge Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü)
5442 Sayılı İl İdaresi K.nun 31/Ç Maddesi
 
 
 
Denetim raporu kurumuna gönderiler.
ARALIK
03.12.2018
Köy Bütçelerinin Hazırlanması bakımından muhtarların uyarılması, Kasım ayı sonuna dek makama arzı
Köy Hesap Talimatnamesi
Mahalli İdareler Bürosunca takip edilir.
ARALIK
 
 
27-28.12.2018
Gizlilik Dereceli Harita Sayım Cetvellerinin gönderilmesi
Emir gereği
 
 
 
 
Sayım Cetveli İl Makamına sunulur.